Q122779 - Bó hoa đồng tiền hồng

575,000đ

Chúng tôi chọn hoa đồng tiền hồng để làm hoa chủ đạo mẫu hoa. Hoa đồng tiền hồng có ý nghĩa ca ngợi, khích lệ, động viên tinh thần. Ý nghĩa hoa đồng tiền tượng trưng cho tình yêu say đắm, tha thiết !

Bình luận
Đánh giá :